Mari Berzakat Melalui UPZ (Unit Penyaluran Zakat) STAI Ma’arif Sintang

 Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikanmereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (At-Taubah:103)

Selain berpuasa umat muslim juga diharuskan membayar zakat dan Fitrah bagi yang mampu. Untuk itu UPZ(Unit Penyaluran Zakat) STAI Ma’arif Sintang menerima pembayaran zakat dan siap menyalurkan kepada yang berhak menerima. Pembayaran dapat dilakukan pad ajam kerja yakni pada hari selasa-minggu pukul 13.00- 17.00 WIB